Kap4 je projektni ured osnovan 2009. godine. Izuzetna energija i veliko iskustvo bili su ključni za ostvarivanje naših ambicija rada na zanimljivim i velikim projektima te za uspjeh ostvarenja dodatne vrijednosti našim klijentima i novih projekata. Posebno smo usmjereni na slušanje i prepoznavanje potreba naših investitora i naručitelja te na princip davanje rješenja po principu „ključ u ruke“, gdje naručitelji ne moraju dodatno brinuti ni o kojoj fazi projekta, već dobivaju gotovu, kvalitetnu, funkcionalnu građevinu, stručno osmišljenu prema zadanim željama i potrebama. Povezali smo logiku i način razmišljanja investitora, iskustva s modernom tehnologijom u gradnji te s vrhunskom informatičkom opremom i modernim programima u građevini te pratimo cjelokupan proces građevinskog projekta. Posebno nas veseli visoki postotak realiziranih odnosno izgrađenih građevina za koje smo izrađivali dokumentaciju, vršili nadzor radova te pomagali pri organizaciji i vođenju.

Sada tvrtka posluje deset godina, brojimo preko trideset stručnjaka, dio čine ovlašteni članovi Komore građevinara i arhitekata, a nalazimo se u Zagrebu i Splitu. Djelujemo i diljem regije za čije područje smo i vlasnici licence „Mk4“ specijalističke tehnologije u izvođenju.

KAP4 je od osnutka tvrtka orijentirana naprednim tehnologijama u svim fazama projektiranja i oblikovanja građevine te praćenju najmodernijih tehnologija u izgradnji i korištenju građevina što od samih početaka primjenjuje direktor i osnivač tvrtke Nikola Miletić. U današnje vrijeme BIM (Building Infromation Model) je izrazito popularan pojam u kojem se kroz BIM prostorne modele implementiraju sva bitna svojstva građevine na računalu prije same izgradnje te simuliraju i analiziraju razne očekivane situacije tijekom gradnje objekta što osigurava preciznost izvedbe te anuliranje mogućih pogrešaka. Modeliranje je napredno i vizualno vrlo atraktivno ali informatički vrlo zahtjevno u pogledu računalne opreme te stručnosti djelatnika. KAP4 od svog početka kao tvrtka primjenje modeliranje građevina kako bi prije same gradnje mogli napraviti analize a samim time i reducirati potencijalne rizike tijekom gradnje i donositi ispravne odluke u korist projekta i investitora.. značajna sredstva uložili smo u edukaciju i informatički razvoj. Cilj nam je zaposlenicima omogućiti i specijalizaciju, ali i istraživanje novih područja, a sve s ciljem zadovoljavanja njihovih privatnih i poslovnih interesa te ambicija. Zadovoljni i profesionalni djelatnici su oni koji mogu pratiti potrebe tržišta, donositi ispravne odluke te svojom kreativnošću dodati vrijednost projektu.

Svaki nam je projekt poseban i svakome se maksimalno posvećujemo. Kap4 je radio na projektima visokih zgrada u Zagrebu (Sky Office), velikom broju trgovačkih centara (Marisa u Trogiru, Park & Shop u Virovitici, Ikea Designer Centar Outlet, Mall of Split, Bauhaus Buzin i druge) te na nizu rekonstrukcija postojećih građevina iz skupine kulturne baštine, kompleksnu rekonstrukciju nekadašnjeg trgovačkog centra Cascade te prenamjenu u Hotel Academia u Zagrebu, Ledenu dvoranu Zibel. Uvijek je posebno zadovoljstvo vidjeti kako se prve ideje preko skica rukom pa do BIM oblikovanje i izrade projektne dokumentacije kroz izvođenje pretvaraju u opipljivu stvarnost koje ostaju budućim generacijama.

Kap4 je „one stop“ destinacija za investitora gdje može dobiti potpunu uslugu koju u potpunosti garantira naša tvrtka. Interno smo jako ponosni na naše stečeno iskustvo te na naš daljnji plan razvoja gdje svaka stavka razvoja ima mjerljiv pozitivan učinak na naš proizvod i na zadovoljstvo investitora. Svakom projektu prilazimo s novim idejama i ne bojimo se upotrijebiti inovativne proizvode.