• Naziv: Smještajni kompleks
  • Faza: 2022. godine
  • Lokacija: Splitsko - dalmatinska županija
  • Tip građevine: Ugostiteljsko turistička namjena
  • Uloga Kap4: Projektiranje
  • Specifičnost projekta: S obzirom na lokaciju i tradiciju, odabrana je ideja prirodnog i tradicionalnog pristupa gradnji te stvaranja mikro klastera (urbanizma) po uzoru na mala dalmatinska naselja.