• Naziv: Retail park Baška i benzinska postaja
  • Površina: 8578 m² (retail centar) i 276 m² (benzinska postaja)
  • Faza: 2022. godine
  • Lokacija: Baška voda, Makarsko primorje
  • Tip građevine: Poslovna namjena
  • Uloga Kap4: Projektiranje